𝕾 Ο Πληθυντικός Αριθμός ○ The Plural Number , Kiki Dimoula

Ο πληθυντικός αριθμός

ΔDIMOULA PLHTHYNTIKOS ARI8MOS BUTTERFLYΟ έρωτας,
όνομα ουσιαστικόν,
πολύ ουσιαστικόν,
ενικού αριθμού,
γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού,
γένους ανυπεράσπιστου.
Πληθυντικός αριθμός
οι ανυπεράσπιστοι έρωτες.
Ο φόβος,
όνομα ουσιαστικόν,
στην αρχή ενικός αριθμός
και μετά πληθυντικός:
οι φόβοι.
Οι φόβοι
για όλα από δω και πέρα.
Η μνήμη,
κύριο όνομα των θλίψεων,
ενικού αριθμού,
μόνον ενικού αριθμού
και άκλιτη.
Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη.
Η νύχτα,
όνομα ουσιαστικόν,
γένους θηλυκού,
ενικός αριθμός.
Πληθυντικός αριθμός
οι νύχτες.
Οι νύχτες από δω και πέρα.

Από τη συγκεντρωτική έκδοση Ποιήματα (1998)

•´*¨`*•.•´*¨`*•.•´*¨`*•

                                    The Plural Number

DIMOULA PLURAL NUMBER BUTTERFLYLove:
noun, substantive,
extremely substantive,
singular in number;
gender not feminine, not masculine,
gender defenseless.
Plural the number
of defenseless loves.
Fear:
substantive,
singular to start with
plural afterward:
fears.
Fears of
everything from now on.
Memory:
noun, proper name for sorrows,
singular in number,
singular only,
and indeclinable.
Memory, memory, memory.
Night:
substantive,
gender feminine
number singular.
Plural in number
the nights.
The nights from now on

TRANSLATED BY CECILE INGLESSIS MARGELLOS. AND RIKA LESSER. YALE UNIVERSITY PRESS
http://yalepress.yale.edu/excerpts/9780300141399_excerpt.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑